Về UC

UC là thương hiệu thời trang hợp tác giữa Áo Thun Thông Điệp và Cảm Bóng Đá.